Zaključak i mišljenje o upotrebljivosti prirodne mješavine pijeska i šljunka iz eksploatacijskog polja Galovo – Totovec

Iz rezultata laboratorijskih ispitivanja mineraloško – petrografskog sastava, fizikalno geometrijskih i fizičko mehaničkih svojstava i kemijske čistoće kompozitnog uzorka i pojedinačnih uzoraka te uvjeta kakvoće prema HRN EN 12620:2008 (Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton – Tehnički uvjeti) vidi se da prirodna mješavina pijeska i šljunka granulacije 0 – 63 mm ZADOVOLJAVA uvjete navedene norme u pogledu ispitanih svojstava.
Stoga se nefrakcionirani šljunak MOŽE upotrijebiti za proizvodnju agregata za beton.

SEPARACIJA TOTOVEC

VRSTE AGREGATA . miješani frakcionirani

ANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA

Na osnovu rezultata ispitivanja svojstva agregata propisanih “Naredbom o obaveznom certificiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt” (Narodne Novine br. 55/96), točka 2. od 1) do 19) utvrđeno je da miješani agregati frakcija 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm sa separacije TOTOVEC zadovoljava uvjete kakvoće prema HRN EN 12620:2008.

ZAKLJUČAK

Usklađenost svojstava miješanih agregata frakcija 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm sa separacije TOTOVEC prema HRN EN 12620:2008 i u skladu s “Naredbom o obaveznom certificiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt” (Narodne Novine br. 55/96), točka 2. od 1) do 19) ZADOVOLJAVA.

Frakcije 0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 16 mm i 16 – 32 mm mogu se upotrebljavati za izradu.

. betona opće namjene. armiranog betona
. prednapregnutog betona
. betona čiji izgled površine je uvjet kvalitete
. betona otpornog na mraz i sol
. donjeg sloja betonskog kolnika